Friday, April 30, 2010

Siapa DIA dalam hidupku….?


بسم الله الرحمن الرحيم
"Dengan nama Tuhan, Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang"

Hanya DIA yang Maha Mengetahui…

DIA….

"Dialah Allah, tidak ada Tuhan(yang berhak disembah) melainkan Dia, Dia mempunyai Asmaaul Husna (nama-nama yang baik)." - (Al-Quran, Surah Thaa-Haa : 8)

DIA...

adalah Pencipta, Pengekal, Pentakdir dan.....

adalah Hakim alam semesta yang maha berkuasa dan maha mengetahui.

DIA...

adalah Tuhan yang sebenarnya

Tiada yang menyerupai-Nya baik pada zat, sifat mahupun perbuatan

Tiada yang terlepas dari kekuasaan Allah baik dari sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya...